“Ponad słowami” – efektywna nauka języka polskiego

Zakres treści z języka polskiego, jaki muszą opanować uczniowie podczas czterech lat nauki w liceum ogólnokształcącym lub technikum, jest niezwykle obszerny. W takiej sytuacji niezbędne są materiały sprzyjające wydajności procesu przyswajania wiedzy. Taka właśnie jest seria “Ponad słowami” oferowana przez wydawnictwo Nowa Era. Umożliwia ona sprawną realizację programu oraz stopniowe przygotowania do matury już od pierwszej klasy.

“Ponad słowami” – kluczowe cechy serii

Do zespołu autorek podręczników z serii należą: Joanna Baczyńska-Wybrańska, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Ginter, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Małgorzata Matecka, Anna Równy oraz Aleksandra Wróblewska. Publikacje zawierają sprawdzone rozwiązania dydaktyczne, które pomagają nauczycielom w organizacji lekcji, a uczniom ułatwiają orientację w hierarchii ważności przedstawianych informacji. Zadbano o przystępność języka i atrakcyjną formę przekazu, dostosowaną do percepcji młodzieży. Główny tekst podręczników podzielony jest na krótkie, celnie zatytułowane akapity zawierające łatwą do przyswojenia porcję wiedzy. Przejrzysta oprawa graficzna i zróżnicowane formy prezentacji treści ułatwiają uczniom utrzymanie uwagi.

Struktura podręczników “Ponad słowami podręcznik

W publikacjach zastosowano blokowy układ treści, który pomaga uporządkować wiedzę i zapanować nad mnogością zagadnień. Wszystkie działy przedstawiające poszczególne epoki literackie mają stałą strukturę, na którą składają się następujące elementy:

– dział “O epoce” przybliżający kontekst historyczno-społeczny, artystyczny i filozoficzny danego okresu w literaturze;

– sekcja “Teksty z epoki” zawierająca omówienie kluczowych utworów oraz wskazówki ułatwiające ich zrozumienie;

– blok “Nawiązania” prezentujący współczesne teksty korzystające z dorobku danej epoki;

– element “Kształcenie językowe” uczący świadomego korzystania z języka polskiego na co dzień;

– dział “Tworzenie wypowiedzi z elementami retoryki” dotyczący różnych form wypowiedzi pisemnych i ustnych;

– sekcja “Ćwiczenie umiejętności” ułatwiająca systematyczny trening najważniejszych kompetencji;

– blok “Wiesz, umiesz, zdasz” stanowiący wsparcie przy powtórkach materiału.